Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. év

Kedves szügyi, érettségi előtt álló illetve felsőoktatásban továbbtanulni szándékozó fiatalok! SZÜGY Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, kiírja 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázati kiírást, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi alkalmazásáról szóló helyi rendeletet és a szükséges vagyonnyilatkozat nyomtatványt itt megtaláljátok. A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica…

A Hősök terei játszótér használati szabályzata

Lakossági panaszok indokolták azt, hogy Szügy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a játszóterek házirendjének szabályozásáról. Ezt a jövőben a településőr, polgárőrök és a rendőrök is ellenőrizhetik.   A játszótér használatának rendje: A játszótér tulajdonosa és üzemeltetője Szügy Község Önkormányzata (2699 Szügy, Rákóczi út 99-101.) A játszóteret csak reggel 8 órától sötétedésig, a közvilágítás felkapcsolásáig lehet használni.…

Iskolakezdési támogatás 2021

Szügy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020 (X.20.) önkormányzati rendelete a beiskolázási támogatás és a tehetséges diákok ösztöndíjának megállapításáról   Beiskolázási támogatás 4.§ (1) A beiskolázási támogatás segítséget nyújt az általános iskolai és középiskolai oktatásban résztvevő gyermekek iskolakezdéséhez. (2) Támogatásra jogosult az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő általános iskolás gyermek, középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat…

Szlovák Tábor Szügyben

Egyhetes szlovák tábort szervezett a Szügyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat. A hatodik alkalommal megrendezett eseményen 25 helyi általános iskolás tanuló vett részt, akik családjukkal támogatják az itt élő szlovákok hagyományainak és szokásainak megőrzését. A programok szervezésében és a kísérői feladatok ellátásában segítségünkre voltak a szlovák nemzetiségi önkormányzat társadalmi megbízatású képviselői és segítői. A táborban a gyerekek…

Pályázati lehetőség civil szervezetek számára

Szügy Község Önkormányzata pályázatot hirdet a “2/2017. (III.29.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásáról”  helyi rendelete alapján a civil szervezetek támogatására. A pályázatot és mellékleteinek 1 példányát írásban papíralapon, zárt borítékban kell beküldeni. A pályázat postai úton vagy személyesen nyújtható be, a benyújtás határideje (a postabélyegző végső dátuma) 2021. 08. 31. A pályázatot kitöltve a…