Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet

A kézikönyvről

 

Szügy településünkön megkezdtük a Településképi Arculati Kézikönyv és az ahhoz kapcsolódó településképi rendelet készítését.

A 2016. évi LXXIV. törvény alapján minden települési és kerületi önkormányzatnak el kell készítenie Településképi Arculati Kézikönyvét, majd annak alapján településképi rendeletét, amelyben rögzíti az adott település képére vonatkozó követelményeket. A törvény végrehajtásával a településügyben csökken a bürokrácia az által, hogy az eddigi 5 helyi rendelet szerepét egy veszi át. A követhetetlen helyi rendeleteket így egy közérthető, a helyi polgárok közmegegyezésén alapuló szabályozás váltja fel.

A Településképi Arculati Kézikönyv, egy közérthető módon ábrákkal és építészeti ajánlásokkal ellátott szöveges dokumentáció. A Kézikönyv egy olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben – a településképi követelmények megalapozása érdekében – meg kell határozni a településkaraktert formáló településképi jellemzőket; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit; továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is. A Kézikönyv kiváló alkalom arra is, hogy a település bemutatása részeknél egy vonzó élhető település kerülhessen bemutatásra.

További információkat a csatolt és letölthető dokumentumokban olvashat.