Ügyrendi bizottság

Tagjai:

Török János elnök

Faludi László képviselő

Osztrozics Jánosné képviselő

 

Feladata és hatásköre

  1. Feladatkörében előkészíti a képviselő-testület döntését, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását.
  2. Javaslatot tesz a polgármester illetményére és annak emelésére.
  3. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságként jár el.
  4. Figyelemmel kíséri az SZMSZ megvalósulását és mellékleteinek naprakészségét
  5. Évente egyszer beszámol a képviselő-testület működéséről az SZMSZ szabályainak tükrében.
  6. Törvényben meghatározott esetben eljár a képviselői és polgármesteri vagyonnyilatkozatokkal

       kapcsolatos feladatokban.

  1. Ellátja az SZMSZ egyéb rendelkezései szerint kapott feladatokat.