bolcsi_cover
A Bölcsődéről

bolcsatado2014. szeptember 1-től működik községünkben a bölcsőde. Az önkormányzat 2013 tavaszán pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi terv Észak-Magyarországi Operatív Programjához„Bölcsődefejlesztés Szügyben” címmel. A pályázatot érdemlegesnek ítélték így,százszázalékos támogatási támogatást nyert a projekt megvalósítására az önkormányzat.

A volt óvoda épületének átalakításával és felújításával 24 kisgyermek befogadására alkalmas bölcsőde jött létre a településen. 2013 novemberében kezdtek neki a munkálatoknak és alig 8 hónap alatt határidőre befejezték a munkálatokat. Két tágas csoportszobát alakítottak ki az udvarra új játszóeszközök kerültek. Az épületet pedig akadály mentesítették, a főbejáratot rámpával lehet megközelíteni. 2014.augusztus 30.-án Ünnepélyes megnyitó keretében adta át Novák Katalin – Emberi Erőforrások Minisztériumának családért és igazságügyért felelős államtitkára.

 

A bölcsőde feladata:

A családban élő gyermekek gondozásának, nevelésének, foglalkoztatásának és étkeztetésének megszervezése azon kisgyermekek számára, akiknek szülei munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról gondoskodni nem tudnak. A bölcsőde 5 napos nyitva tartással üzemel, hétfőtől –péntekig 7:00-17:00 között.

Szakmai programunk célja:

A gyermek húszhetes korától harmadik életévének magas színvonalú intézményi ellátása. Továbbá azoknak a 3. életévüket betöltött gyermekeknek, akik testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érettek az óvodai nevelésre,- a 4. életévük betöltését követő augusztus 31-ig történő nevelése, gondozása.

A kisgyermekeket szakirányú szakképesítéssel rendelkező kisgyermeknevelő-gondozónők látják el. A szakemberek jól ismerik a korosztály fejlődésének jellemzőit,a gyermekek egyéni igényeit. Nevelőmunkájukban gyermekközpontú szemlélet,segítő magatartás érvényesül. A gondozó nők állandó jelenléte, figyelme,segítőkészsége biztonságot nyújt a gyermekeknek. Bölcsődékben változatos,színes játékkészlet segíti az önálló szabad játékot, a gyermekek aktivitásának,kreativitásának kibontakozását.

Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek korának megfelelő önállósodására,a helyes higiénés szokások, viselkedési szabályok elsajátítására, a készségek,képességének fejlesztésére. Fontosnak tartjuk a korszerű négyszeri étkeztetést,a helyes táplálkozás kialakítását, az életkornak megfelelő tápanyag szükséglet kielégítését.
Munkánk során fontos, hogy együttműködő harmonikus kapcsolatot alakítsunk ki a családokkal. Ennek teljesüléséhez kínáljuk az alábbi lehetőségeket:

  • A szülők és gyermekek ismerkedhetnek a bölcsődével még a felvétel előtt.
    A gondozónők családlátogatást végeznek a beszoktatás kezdete előtt, ismerkednek a kisgyermekekkel.
  • Szülővel történő fokozatos beszoktatás (ideje:két hét) segítjük a gyermek alkalmazkodását az új környezethez.
  • A szülők és gondozónők a reggeli érkezés és délutáni hazaadás alkalmával tájékoztatják egymást a kicsivel kapcsolatos fontos eseményekről.
  • Nyílt napot tartunk minden érdeklődő számára. Hagyományainknak megfelelően a jeles napokat,ünnepeket együtt tartjuk a csoportban

A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek,szükségleteinek kielégítését a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit kívánja biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet az aktivitás és önállósodáslehetőségét. Alapvető cél a gyermekek életkori sajátosságának figyelembevétele,emberséges gondozása – nevelése. További képeket a bölcsiről, a galériában tekinthet meg!

A Szügyi bölcsőde Uniós pályázatból valósult meg 2014. november 17-én. A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátáshoz tartozik, nappali ellátást biztosít a gyermekek számára. A bölcsődére való jogosultságot nem kötik Szügyi lakhelyhez. 20 hetes kortól 3 éves korig járhatnak a gyermekek, de ha nem érett az óvodai nevelésre, akkor 4 éves koráig maradhat tovább az intézményben. Az intézményben két csoport működhet, 2×12 fővel, jelenleg egy csoport működik, 12 fővel. Az intézmény vezetője Fazekasné Bablena Györgyi.

Képek
bolcsi1
bolcsi2
bolcsi3
bolcsi4
bolcsi5
bolcsi6
bolcsi7
bolcs8
Elérhetőségek

Szügyi Bölcsőde

Vezetője: Fazekasné Bablena Györgyi

Telefonszám: 35/344-049

Email cím: ovoda [kukac] szugy.hu

Cím: 2699 Szügy, Toldi út 2