A napköziotthonról

A Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsődét három település önkormányzata – Csesztve, Nógrádmarcal és Szügy – tartja fenn. A szügyi óvoda 1977. április 4-e óta működik a jelenlegi, szép, korszerűen felszerelt 50 férőhelyes óvodaépületben. A Nógrádmarcali óvoda tagintézményként működik. A Csesztvei gyermekek a szügyi központi intézményben részesülnek óvodai nevelésben.

Nevelőmunkánkat a Helyi Óvodai Programunk alapján végezzük. Óvodai programunk a környezet megismertetésére és védelmére épül. Feladatunk a gyermek érzelmi beállítódására építve a közvetlen természeti és társadalmi környezet értékeinek megismertetése és megszerettetése. Ez a program a biztosítéka annak, hogy az óvodából kilépő valamennyi kisgyermek az itt eltöltött évek alatt megbízható ismereteket szerezzen az őt körülvevő világról, felkészülhessen az iskolai életre.

Az ismeretközlésnek, a szokások kialakításának legfontosabb eszköze a játék. A játékban rejlő fejlesztő és nevelő hatás lehetőségeivel új erkölcsi értékek, normák, testi, nyelvi képességek birtokába jutnak a gyermekek. Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, a családdal szorosan együttműködve, a családi nevelésre építve, az életkori sajátosságokat, az egyéni fejlődési ütemet figyelembe véve segítjük elő a gyermeki személyiség fejlődését, kibontakoztatását, kiegészítve a  környezettel való együttélésre neveléssel. Kötetlen formában tartjuk foglalkozásainkat, melyeken énekelhetnek, verselhetnek, sok-sok mesét hallgathatnak és játszhatnak el. Testileg erősödnek, ügyesedik a mozgásuk, fejlődnek matematikai képességeik, logikai gondolkodásuk. Környezetükkel jobban megismerkedhetnek (állatokkal, növényekkel, közlekedéssel, évszakok változásaival). Különböző ábrázolási technikák segítségével fejlődik kézügyességük, szépérzékük és önkifejező készségük.

A tanulás jellege az óvodában folyamatos, az egész óvodai életet átszövő, játékba integrált tevékenység. A gyermek egész nap érzékel, észlel, ismereteket szerez, ezeket elmélyíti, gyakorolja, újabb és újabb felfedezéseket tesz, azaz tanul. Nemzetiségi óvodaként fontos feladatunknak tekintjük a szlovák nyelvi kultúra megismerését, melyet a szlovák népi-, és gyermekirodalmi alkotások segítségével valósítunk meg.
Az óvoda családias jellegét mutatja, hogy sok testvér, rokon, szomszéd, barát járhat egy csoportba.

Munkánk során a szülőkkel nevelőpartneri kapcsolatra törekszünk. Kapcsolattartási formáink az egyénnek leginkább megfelelő nevelési módszerek összehangolását szolgálják.
Óvodánk tárgyi felszereltsége az eszközfejlesztési tervnek megfelelően folyamatosan bővült.

Csoportszobáink tágasak, világosak, a kreatív óvónőknek köszönhetően esztétikusak. Arra törekszünk, hogy minél otthonosabb, barátságosabb, élményekben gazdagabb óvodai légkört alakítsunk ki, ahová a szülők szívesen hozzák a gyermekeiket, és ahol ők jól érzik magukat.
Gyakran szervezünk zenés, verses gyermek előadásokat, kirándulásokat. Rendszeresen utazunk autóbusszal, vonattal a közeli város gyermekek számára rendezett programjaira.

  • Az intézmény Szügyben reggel 7 órától délután 5 óráig három óvodai csoportban, Nógrádmarcalban 8 órától 15 óráig fogadja a gyermekeket egy gyermekcsoportban.
  • Logopédiai és fejlesztő foglalkozásokon szakember segítségével zárkózhatnak fel azok a gyermekek, akiknek erre szükségük van.
  • A gyermekeink egészséges fejlődését rendszeresen ellenőrzi a háziorvos, fogorvos, védőnő.
  • Óvodánk rendszeresen fogad főiskolai hallgatókat, ezáltal gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek a leendő óvodapedagógusok.

Természetes mindannyiunk számára a folyamatos önképzés. A nevelőtestület azonos célokért azonos elvek alapján, változatos módszerekkel dolgozik, szakképzett dajkák segítségével.

Képek
ovi1
ovi2
ovi3
ovi4
ovi5
ovi6
ovi7
ovi8
ovi9
ovi10
ovi11
ovi12
ovi13
ovi14
ovi15
Elérhetőségek

Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde

Óvoda vezető: Fazekasné Bablena Györgyi

Helyettes: Baráth Norbertné

Cím: 2699 Szügy, Rákóczi út 99-101.

Tel: 35/344-049

E-mail: ovoda [kukac] szugy.hu