TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00098 Szügy – az élhető település

Felhívás megnevezése: TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések

Kedvezményezett neve: Szügy Község Önkormányzata

 

A fejlesztés tárgya: A projekt tevékenységei összességében az élhető települési környezet kialakítását célozzák, többféle projektcélon keresztül, egymással összhangban működő tevékenységek megvalósításával:

Kerékpárút kialakítása

Zöldinfrastruktúra fejlesztés

Illegális hulladéklerakók felszámolása

 

A szerződött támogatás összege: 303.003.930 Ft

A projekt forrását a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

 

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A 2108 számú út mellett, a már meglévő kerékpárút folytatásaként kerül kialakításra a 1017,26 méter hosszúságú kerékpárút a Gazdasági út és Hársfasor utca csomópont között. A kerékpárút építéssel egyidőben a csomópontok, buszmegállók forgalombiztonságos rendezése is megtörténik, egy kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása is szükségessé vált. A tervezett fejlesztés és kerékpárút a közlekedés valamennyi résztvevője számára biztonságosabb közlekedési lehetőséget biztosít.

Zöldinfrastruktúra fejlesztés keretében a település központjában a 2699 Szügy, Rákóczi út 121-123 és 107 szám (hrsz: 24 és 35) alatti ingatlanon, az Intézmények Konyhája és az óvoda közötti terület kerül felújításra. A területen parkosítás, fásítás, utcabútorok elhelyezése és szilárd burkolatú parkoló építése történik meg. Valamint közvetlen járda utat alakítunk ki a konyhához a kisiskolás diákok biztonságosabb közlekedése érdekében.

Az elhagyott hulladék felszámolására, és a terület rehabilitációjára, hosszú távú tisztántartására irányuló tevékenységek: az illegális hulladéklerakók felszámolása, a felszedett hulladékok elszállítása, hasznosítása, a program lebonyolításakor a hulladék átvételére jogosító, érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező lerakóhelyen történő ártalmatlanítása.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.05.31.