VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

Kedvezményezett neve: Szügy Község Önkormányzata

Projekt címe, azonosító száma: Szügy külterületi utak fejlesztése, 3352261815

A szerződött támogatás összege: 175.515.808 Ft

A támogatás mértéke: 95 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Szügy község külterületén található 6 db földút kerül felújításra, melyek állapota igen leromlott, gödrökkel szabdalt.

A fejlesztéssel érintett földutak gazdasági útként funkcionálnak. Célja a mezőgazdasági termelés szállítási és közlekedési feladatainak kiszolgálása, a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos anyagok és személyek időjárástól jórészt független és alacsony költségű szállításának biztosítása. Ezen útszakaszokon a forgalmi terhelésének túlnyomó részét a mezőgazdálkodással összefüggő szállítások gerjesztik.

Szügy 054 hrsz: A földút a gazdálkodókon túl segít a sportpálya megközelítésében is, továbbá könnyebben megközelíthetővé válik a Kiss utca is.

Szügy 0184 hrsz: A földút a gazdálkodókon túl segít a Berekalji Horgász Egyesület tagjainak a tó megközelítésében.

Szügy 0149/2 hrsz: A földút a gazdálkodókon túl a szomszédos zártkertben gazdálkodóknak is segít az ingatlanjaik megközelítésében, továbbá a Dudáskán található kilátót is könnyebben megközelíthetővé teszi ezzel a település turisztikai vonzerejét is növeli.

Szügy 0203/24 hrsz: A földút a gazdálkodókon túl az épülő napelem parkhoz is bejárási lehetőséget biztosít.

Szügy 0214/12 és 0214/14 hrsz: A földút a gazdálkodókon túl segít a Mezihori szőlők tulajdonosainak is megközelíteni a szőlőjüket illetve lakóingatlan is található az út mellett, így segít a települést elkerülő forgalomnak is.

A 0149/2 hrsz-ú út hossza: 495,0 m; a 0184 hrsz-ú út hossza: 925,72 m; a 0203/24 hrsz-ú út hossza: 439,7 m; a 0214/12 hrsz-ú út hossza: 247,0 m; a 0214/14 hrsz-ú út hossza: 836,0 m; a 054 hrsz-ú út hossza: 438,0 m. A stabilizálás során a meglévő utak helyszínrajzi nyomvonala nem változik, a meglévő önkormányzati út területén marad, kivéve a 054 hrsz-ú utat. Tervezett stabilizálás rétegrendje: 24 cm M56 zúzottkő mechanikai stabilizáció, 15 cm homokos kavics, meglévő földút profiligazítása. Padka: 15 cm M22 zúzottkő mechanikai stabilizáció.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.07.31.