A hivatal feladatai

Önkormányzati feladat- és hatáskörök

 

6.§ (1) Az Önkormányzat a képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével a törvényben meghatározott kötelező feladat- és hatáskörök mellett saját elhatározása alapján önként is vállalhat önkormányzati feladatokat, amennyiben a kötelezően ellátandó feladatok ellátását ez nem veszélyezteti, a feladat ellátásához szükséges anyagi, személyi és technikai feltételek biztosítottak, finanszírozása a saját bevételek vagy az erre a célra biztosított külön források terhére biztosított, és a feladatot jogszabály nem utalja más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe.

(2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciók szerinti meghatározását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önként vállalt önkormányzati feladatok felvállalása előtt előkészítő eljárást kell lefolytatni, amelyben tisztázni szükséges a feladat ellátásának anyagi, személyi és technikai feltételeit. Az eljárást a testület döntésétől függően lefolytathatja a polgármester (alpolgármester) vagy az erre felkért külön bizottság.

Az előkészítő eljárás eredményét összegző képviselő-testület elé terjesztendő előterjesztés tartalmazza a feladat elvállalásával elérendő célt és végrehajtásának anyagi, személyi és technikai részletes feltételeit.

(4) Az Önkormányzat átmenetileg szabad vagy felesleges kapacitásainak kihasználásával elsősorban vagyonfenntartási feladatok körében, de szükség szerint más, nem önkormányzati feladatok körében egyéb vállalkozás jellegű feladatokat is felvállalhat.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Hivatalos megnevezés

1.§ (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Szügy Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat).

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2699 Szügy, Rákóczi út 99-101.

(3) A képviselő-testület hivatalos megnevezése: Szügy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

(4) A képviselő-testület hivatalának megnevezése: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal).

(5) A Hivatal székhelye: 2699 Szügy, Rákóczi út 99-101.